sierż. szt. Dariusz Grzegorczyk - Komisariat Chęciny - KMP Kielce

Komisariat Chęciny

sierż. szt. Dariusz Grzegorczyk

Rejon służbowy nr 48 – obejmuje miejscowości: Gościniec, Korzecko, Skiby, Polichno, Podpolichno, Miedzianka, Charężów, Bolmin, Milechowy.


Komisariat Policji w Chęcinach

ul. Białe Zagłębie 30, 26 - 052 Nowiny

nr pokoju2

telefon: 041 349 36 83

Telefon komórkowy 608 - 342 - 659

fax: 041 349 37 83

e-mail dzielnicowy.kielce48@ki.policja.gov.pl