W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych - Akcje - KMP Kielce

W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych

Od dziś do piątku na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowadzone zostaną działania, których głównym celem będzie ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Policjanci w tych dniach szczególną uwagę zwracać będą na nieprawidłowe zachowania na drodze w relacji pieszy- kierujący, kierujący-pieszy.

Aktualnie panujące warunki atmosferyczne, zwłaszcza szybko zapadający zmierzch, mają wpływ na pogorszenie widoczności i zwiększają ryzyko wystąpienia zdarzeń z udziałem pieszych. W od początku bieżącego miesiąca do 26 listopada na terenie garnizonu świętokrzyskiego zaistniało 20 zdarzeń bezpośrednio na przejściach dla pieszych, w tym 13 wypadków, w których 2 osoby zginęły i 11 odniosło obrażenia ciała.

Głównym celem podejmowanych przez policjantów działań, będzie poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie liczby wypadków. Akcja ma także uświadomić niechronionym uczestnikom ruchu drogowego zagrożenia, jakie mogą wystąpić w związku z niestosowaniem się do przepisów obowiązujących na drodze. Wzmożone działania prowadzone będą od dziś do piątku w godzinach 14.00 – 22.00.

Apelujemy do użytkowników dróg o trzeźwość, rozsądek, odpowiedzialność i używanie elementów odblaskowych przez pieszych podczas korzystania z dróg.

Kierowco, zwracaj uwagę na pieszych i rowerzystów, na drodze nie jesteś sam!

Opr. MT

Źródło: KWP w Kielcach