Podsumowanie działań - Akcje - KMP Kielce

Podsumowanie działań

Wczoraj policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego kieleckiej komendy przeprowadzili na terenie miasta i powiatu działania pod nazwa „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Polegały one na ujawnianiu wykroczeń popełnianych przez pieszych oraz wykroczeń w relacji pieszy- kierujący, kierujący- pieszy.

Działania prowadzone przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach są cyklicznie i mają na celu zapobieganie zdarzeniom drogowym i zapewnienie bezpieczeństwa pieszym oraz rowerzystom. Wczoraj kieleccy policjanci ujawnili 31 wykroczeń popełnionych przez kierujących i pieszych. W 18 przypadkach były to wykroczenia popełniane przez pieszych przechodzących w miejscach niedozwolonych oraz 5 wykroczeń niestosujących się do sygnalizacji świetlnej.

Podstawowym założeniem prowadzonych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, a co za tym idzie zminimalizowanie zdarzeń drogowych, szczególnie z udziałem pieszych, bo to oni są szczególnie narażeni na tragiczne skutki w kontakcie z pojazdem.

Opr. MP