Bezpieczny przejazd kolejowy - Akcje - KMP Kielce

Bezpieczny przejazd kolejowy

Dzisiaj na terenie miasta i powiatu kieleckiego policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei przeprowadzą działania „Bezpieczny Przejazd Kolejowy”. Akcja ma między innymi na celu wskazanie zagrożeń wynikających z niewłaściwych zachować na przejazdach kolejowych.

Na obszarze podległym Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach znajduje się 51 przejazdów kolejowych, na których rzadko dochodzi do zdarzeń. Jednak jeżeli już zaistnieją, są to zazwyczaj wypadki tragiczne w skutkach. Do jednego z nich doszło w styczniu, gdzie zginął 38-letni mieszkaniec Kielc. W celu wyeliminowania takich zdarzeń dzisiaj policjanci z kieleckiej drogówki i Straż Ochrony Kolei prowadzą wspólne działania na przejazdach kolejowych. Akcja została zainicjowana przez Komendanta Głównego Policji.

 

Przypominamy, kierowco:

- zachowuj ostrożność na przejazdach kolejowych,

- nie wjeżdżaj na torowisko jeżeli pojazd jadący przed tobą nie opuścił przejazdu,

- przed wjazdem upewnij się czy masz wystarczająco dużo miejsca by móc bezpiecznie kontynuować jazdę,

- pamiętaj, że zabronione jest objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone.

 

Opr. JŻ

Źródło: KMP Kielce