Podsumowanie działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” - Akcje - KMP Kielce

Podsumowanie działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Wczoraj policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, na terenie miasta i powiatu kieleckiego, prowadzili działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Cyklicznie przeprowadzane działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na dogach naszego powiatu oraz uświadamianie pieszym jak i rowerzystom, że w zderzeniu z pojazdem mają minimalne szanse na wyjście z opresji bez szwanku.

W czasie trwania działań ujawniono 82 wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami silnikowymi, 17 wykroczeń przez niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz 4 wykroczenia popełnione przez kierujących rowerem. W 3 przypadkach piesi nie stosowali się do sygnalizacji świetlnej, a w  9 przechodzili w miejscach niedozwolonych. Ogółem ujawniono w czasie trwania działań  103 nieprawidłowych zachowań na drodze.

Celem nadrzędnym prowadzonych działań jest zapobieganie powstawaniu zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz uświadamianie tej grupie, że są szczególnie narażeni na tragiczne skutki kontaktu w kontakcie z pojazdem.

Policjanci apelują do uczestników ruchu drogowego o kierowanie się odpowiedzialnością i rozsądkiem w czasie korzystania z dróg.

 

Opr. MP