Działania „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego” - Akcje - KMP Kielce

Działania „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”

Dziś od godz. 06:00 do godz. 22:00 na terenie miasta Kielce i powiatu kieleckiego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach prowadzą działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”.

W związku z licznymi zdarzeniami drogowymi z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, które w większości są tragiczne w skutkach dla tej grupy, policjanci z kieleckiej drogówki cyklicznie prowadzą akcję w celu minimalizowania zdarzeń drogowych z ich udziałem. Dzisiaj podczas pełnienia służby funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach będą zwracać szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz wykroczenia popełniane przez kierujących a zagrażające bezpośrednio bezpieczeństwu pieszych.

Takie akcję mają za zadanie pełnić również rolę prewencyjną, tj. wytworzenie w świadomości pieszych i kierujących przekonania o nieuchronności kary za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Opr. JŻ

Źródło: KMP w Kielcach

 

  • zdjęcie poglądowe