Z młodzieżą o odpowiedzialności karnej i dopalaczach - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Z młodzieżą o odpowiedzialności karnej i dopalaczach

Data publikacji 22.09.2015

Wczoraj w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, funkcjonariuszka Wydziału Prewencji KMP w Kielcach rozpoczęła cykl zajęć z młodzieżą. Spotkania mają na celu przybliżyć zagadnienia związane z zażywaniem dopalaczy oraz odpowiedzialnością karną osób nieletnich za popełnienie czynu zabronionego.

Podczas zajęć policjantka wyjaśniała, iż niejednokrotnie młodzież popełniała czyny karalne, nie mając świadomości, że  noszą znamiona przestępstwa lub wykroczenia. Informowała, o szkodliwym wpływie substancji psychoaktywnych na organizm człowieka. Przestrzegała, iż często błędy popełnione w wieku młodzieńczym  wpływają  na dalsze wybory w życiu dorosłym. 

Opr. IM

Źródło: KMP w Kielce