Trzeba zacząć od dorosłych - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Trzeba zacząć od dorosłych

Data publikacji 21.09.2015

Wczoraj policjantka Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, spotkała się z kadrą pedagogiczną oraz rodzicami uczniów w Szkole Podstawowej nr 8 w Kielcach. Wizyta miała na celu zapoznanie zgromadzonych z tematyką zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy.

Funkcjonariuszka uświadamiała, że kontakt dziecka z narkotykiem objawia się przede wszystkim nagłą zmianą w zachowaniu. Rodzice mogą dość szybko rozpoznać takie stany, ponieważ wiedzą jak na co dzień reaguje i zachowuje się ich dziecko. Policjantka zapoznała zgromadzonych z potrzebą realizacji oraz założeniami kampanii profilaktycznej „Dopalacze kradną życie” i „Trzeba zacząć od dorosłych”.

Do dyspozycji zgromadzonych na spotkaniu, policjantka udostępniła broszury profilaktyczno-szkoleniowe z informacjami na temat poruszanych zagadnień.

Opr. IM

Źródło: KMP w Kielcach