Nie ma mody na dopalacze - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Nie ma mody na dopalacze

Data publikacji 13.08.2015

Dzisiaj policjant Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach wraz z przedstawicielami Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej oraz Instruktorem Pierwszej Pomocy zorganizowali spotkanie profilaktyczno – edukacyjne z uczestnikami półkolonii w Zespole Szkół Samorządowych w Bielinach. Głównym celem przedsięwzięcia było między innymi zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na zagrożenia wynikające z zażywania dopalaczy oraz dostarczenie im podstawowej wiedzy w zakresie szkodliwości substancji psychoaktywnych.

Policjant oraz przedstawiciel sanepidu w trackie rozmowy z młodymi ludźmi zwracali uwagę na konsekwencje uzależnienia od środków psychoaktywnych. Zaburzenia relacji społecznych, zdrowotnych oraz prawno - karne aspekty narkomanii.

Pod czujnym okiem kwalifikowanego ratownika młodzież doskonaliła podstawowe umiejętności dotyczące doraźnej pomocy przedmedycznej  w zakresie rozpoznania   i oceny sytuacji oraz wezwania pogotowia ratunkowego. Spotkanie z najmłodszymi uczestnikami kolonii poświęcono na omówienie tematyki bezpiecznego wypoczonu nad wodą, podwórku, w domu oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zakończono możliwością wykonania odcisku śladu linii papilarnych.

Prelegenci każdą osobę zainteresowaną  omawianą problematyką  obdarowywali tematycznymi broszurami i ulotkami.

Spotkanie swoją obecnością zaszczycił wójt Gminy Bieliny oraz przedstawiciel urzędu marszałkowskiego.

 

Opr.I.M

Źródło: KMP w Kielcach