O bezpieczeństwie przed wakacjami - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpieczeństwie przed wakacjami

Data publikacji 27.05.2015

Dzisiaj policjant Komendy Miejskiej Policji w Kielcach wraz z instruktorem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzili zajęcia z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Spotkanie realizowane w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”  miało między innymi na celu przybliżenie młodym ludziom zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą, oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Policjant wskazał zagrożenia z jakimi można się spotkać w trakcie wypoczynku letniego oraz sposoby ich unikania. Przestrzegał  przed skutkami lekkomyślnych i niebezpiecznych zachowań, rozwijając świadomość młodzieży dbania o zdrowie oraz bezpieczeństwo swoje i innych.

Uczestnicy spotkania w czasie prowadzonych zajęć  nabyli podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej udzielanej na miejscu zdarzenia.

 

Opr. IM