Wolontariusze ODK przeszkoleni - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Wolontariusze ODK przeszkoleni

Data publikacji 25.05.2015

W ubiegłym tygodniu odbyły się szklenia wolontariuszy w ramach projektu Ochotnicy Dla Kielc.

Młodzi ludzie wzięli udział z zajęciach prowadzonych przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Kielcach dotyczących m.in. prewencji kryminalnej czy imprez masowych. Psycholog policyjny przeprowadził warsztaty z zakresu psychologii tłumu, a ratownik medyczny wyjaśnił i pokazał metody ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Także pracownicy Regionalnego Centrum Wolontariatu w ramach szkolenia skupili się na tematyce liderowania i kontaktów w grupie.

ODK to wspólna inicjatywa Regionalnego Centrum Wolontariatu, Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z działalnością na rzecz lokalnej społeczności. Szeroko o projekcie pisaliśmy w dniu 23 kwietnia 2015 roku. Wolontariusze czekają na specjalne umundurowanie, które pozwoli jednoznacznie zidentyfikować ich jako ochotników działających w ramach projektu.

Opr.KSS