Artystyczne spojrzenie dzieci na kwestię bezpieczeństwa - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Artystyczne spojrzenie dzieci na kwestię bezpieczeństwa

Data publikacji 28.07.2020

Wczoraj w Klubie Wolna Strefa przy ulicy Żeromskiego w Kielcach wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego „Wakacje bez Wirusa”. Organizatorem przedsięwzięcia był Komisariat Policji IV w Kielcach, Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kielcach oraz Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”.

Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z zabawą w czasie letniego wypoczynku, w odniesieniu do aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju oraz wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej. Akcja profilaktyczna skierowana była do podopiecznych Klubów Wolna Strefa, z rejonu podległego Komisariatowi Policji IV w Kielcach. Prace zostały ocenione przez komisję konkursową pod względem zgodności wykonania oprawy plastycznej z tematyką.

Dzieci biorące udział zaprezentowały swoje prace promujące bezpieczne zachowania oraz rozwijające postawy odpowiedzialności za siebie i innych. Podczas uroczystego spotkania zastępca Komendanta Komisariatu Policji IV w Kielcach podinsp. Aneta Litwin omówiła wszystkie prace dzieci, zarówno pod względem zgodności z tematyką i jej trafnym przedstawieniem, jak również pod względem ich walorów estetycznych. Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Łukasz Fronk, w krótkim wystąpieniu przypomniał wszystkim uczestnikom zasady bezpiecznego i zdrowego wypoczynku, zwracając szczególną uwagę na przestrzeganie zasad higieny w przestrzeni publicznej. Podziękowano dzieciom za zaangażowanie, pięknie wykonane prace oraz wręczono nagrody rzeczowe laureatom, jak również upominki dla każdego uczestnika konkursu. Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy.

Spotkanie zostało wzbogacone ciekawym programem artystycznym, przygotowanym i przedstawionym przez podopieczną Olę z Klubu Wolna Strefa w Kielcach przy ulicy Żeromskiego. Akcja profilaktyczna odbyła się z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych, a także wytycznych w tym zakresie.

Opr. AS