Bezpieczne wakacje w Wolnej Strefie - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Bezpieczne wakacje w Wolnej Strefie

Data publikacji 29.06.2020

W miniony czwartek policjantki z Komisariatu Policji IV w Kielcach, z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych a także wszelkich wytycznych w tym zakresie, spotkały się z podopiecznymi Klubu „Wolna Strefa” przy ulicy Żeromskiego w Kielcach propagując bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku.

Celem spotkania było kształtowanie prawidłowych postaw dzieci wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego oraz innych, jak również zwiększenie świadomości i poczucia bezpieczeństwa w trakcie trwania pandemii. Policjantki przedstawiły zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu w domu, w podróży, podczas gier i zabaw, w ruchu drogowym, a także podczas korzystania z mediów elektronicznych. W ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” mundurowe apelowały o rozwagę i rozsądek podczas przebywania w wodzie lub nad wodą, jednocześnie zachęcając do udziału w konkursie plastyczno-filmowym pn.”Artystyczny przeWODNIK”.

Na koniec spotkania policjantki zaprosiły dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „Wakacje bez Wirusa”, który został zorganizowany przez Wydział Prewencji Komisariatu Policji IV w Kielcach, przy udziale Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”. Przedsięwzięcie zostało skierowane do podopiecznych  Klubu „Wolna Strefa” w Kielcach przy ulicy Żeromskiego, Oboźnej i Posłowickiej. Jego celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z zabawą w czasie letniego wypoczynku w odniesieniu do aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju oraz wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej.  Zachęcano dzieci do aktywnego wypoczynku z zachowaniem ostrożności i rozsądku

Po przeprowadzonej pogadance z podopiecznymi klubu, z kadrą kierowniczą „Wolnej Strefy” nawiązano do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia  zawartych w komunikacie z dnia 29 maja 2020 roku dotyczącym Bezpiecznego wypoczynku dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

Opr.AS