Mowa nienawiści w Internecie - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Mowa nienawiści w Internecie

Data publikacji 28.11.2019

Zjawisko cyberprzemocy to obecnie powszechny problem wśród dzieci i młodzieży. Specjalny pokaz filmu ,,Haker” zorganizowany przez jedno z kieleckich kin był dobrą okazją do spotkania się policjantów Komendy Miejskiej Policji w Kielcach z zaproszonymi na seans uczniami szkół podstawowych i poruszenia tematu hejtowania.

Policjantka Wydziału Prewencji kieleckiej komendy zapoznała zgromadzonych uczniów z definicją cyberprzemocy. Wyjaśniła, że hejtowanie to działanie danej osoby w Internecie, przejawiające nienawiść nie tylko we wpisach, komentarzach, ale i za pomocą nieprawdziwych zdjęć. Mundurowa tłumaczyła, że w sieci jesteśmy tylko pozornie anonimowi i nasze działania w świecie wirtualnym mogą mieć swoje konsekwencje prawne w rzeczywistości. Policjantka mówiła również o rówieśniczej cyberprzemocy, która może mieć swoje konsekwencje w przypadku ofiar hejtu. Bezradność osoby poddanej internetowej agresji może doprowadzić nawet próby samobójczej. Na zakończenie prelekcji funkcjonariuszka przedstawiła zasady bezpieczeństwa, których trzeba przestrzegać, aby nie stać się ofiarą cyberprzestępstwa.

Wyk. K.Z.

Źródło: KMP Kielce