Odpowiedzialność i bezpieczeństwo w sieci - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Odpowiedzialność i bezpieczeństwo w sieci

Data publikacji 08.11.2019

Wczoraj funkcjonariuszka z Komisariatu Policji IV w Kielcach przeprowadziła w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej zajęcia edukacyjne na temat "Aspekty Prawne Cyberprzemocy", w której wzięli udział uczniowie klasy pierwszej LO oraz klas szóstych. Spotkania odbyły się w ramach IX edycji projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2019”, zorganizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

W wirtualnym świecie jesteśmy narażeni na coraz więcej niebezpieczeństw. Obrona przed nimi nie należy do łatwych zadań. Czym jest cyberprzemoc? Jakie narzędzia prawne umożliwiają ochronę przed nią? Czy w ogóle przewidziana jest jakakolwiek odpowiedzialność prawna za popełnienie takiego czynu? Na spotkaniu z młodzieżą mundurowa przedstawiła możliwości dochodzenia odpowiedzialności prawnej za działania cyberprzemocowe w sytuacji, gdy ofiarami i sprawcami są małoletni. Na podstawie prezentacji multimedialnej, uświadomiła młodzieży w jaki sposób należy postępować „poruszając się w sieci”, aby nie stać się ofiarą przestępstwa lub poprzez niewłaściwe zachowanie sprawcą. Policjantka rozmawiała z uczniami na temat dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. Przypomniała, że w Internecie nie ma anonimowości, a osoby które niewłaściwie wykorzystują zasoby sieci Internet mogą szybko ponieść tego konsekwencje.

Funkcjonariuszka zaakcentowała zasadę, aby w przypadku pojawiających się każdego rodzaju problemów młodzi ludzie zgłaszali się z prośbą o pomoc w ich rozwiązaniu do rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów szkolnych, a nie szukali ich rozwiązania w Internecie.

Opr.AS