Mediacje Rówieśnicze - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Mediacje Rówieśnicze

Data publikacji 18.10.2019

W dniach od 14 do 18 października 2019 roku obchodzony jest Tydzień Mediacji. Komenda Miejska Policji w Kielcach, we współpracy z Sądem Okręgowym w Kielcach podejmuje szereg działań promujących pozasądowe rozwiązywanie sporów i mediacji, pozwalających na dotarcie do jak najszerszego grona osób.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji przypadającego na dzień 17 października w siedzibie Sądu Okręgowego w Kielcach została zorganizowana konferencja „Mediacja rówieśnicza”. W trakcie spotkania odbył się szereg prelekcji w tej dziedzinie. Prelegentami byli między innymi pedagog szkolny Barbara Migała oraz psycholog, wykładowca i biegły sądowy dr Adrian Kurcbart. Problematykę przestępczości nieletnich przybliżyła Naczelnik Wydziału Prewencji kieleckiej komendy podinsp. Aneta Litwin. Na podstawie zebranych danych policjantka przedstawiła problemy, z jakimi boryka się współczesna młodzież oraz wskazała jak ważne jest reagowanie odpowiednich służb oraz placówek oświatowych na konflikty rodzinne i rówieśnicze. Przy okazji tego wydarzenia Naczelnik zaprezentowała Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, promując to narzędzie w walce z przestępczością i patologiami. Uświadomiła zebranym, że jedną z kategorii jest możliwość naniesienia miejsc grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją.

Opr. KZ

Źródło: KMP w Kielcach