Młodzież wyszkolona przed wakacjami - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Młodzież wyszkolona przed wakacjami

Data publikacji 06.06.2019

Funkcjonariuszka z Komisariatu Policji I w Kielcach odwiedziła dziś uczniów klasy szóstej Szkoły Podstawowej nr 4, aby przeszkolić ich z zakresu przepisów Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Podczas dzisiejszej, policyjnej prelekcji grupę odbiorców stanowili uczniowie klasy VI ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach. Policjantka objaśniła młodzieży, jakie konsekwencje prawne może ponieść w przypadku zachowań niezgodnych z prawem lub przejawów demoralizacji. Prowadząca spotkanie, zwróciła obecnym na nim przede wszystkim uwagę na to, z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać podczas czekającego ich letniego wypoczynku oraz jak ich unikać.

Wyk. IK