Świadomi licealiści - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Świadomi licealiści

Data publikacji 30.05.2019

Dzisiaj w III Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Kielcach po raz kolejny zostało przeprowadzone spotkanie z młodzieżą przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji II w Kielcach, które zakończyło cykl przekazywanych informacji na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich za czyny karalne. Poruszono problematykę dotyczącą cyberprzemocy oraz zwiększono świadomość uczniów na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków tzw. dopalaczy pod hasłem „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”, które jest hasłem kampanii o charakterze edukacyjno - profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

Uczniowie zostali zapoznani z Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich. Policjanci przypomnieli jakie środki wychowawcze stosuje sąd rodzinny wobec nieletnich, którzy nie przestrzegają przepisów prawa. Uczestnikom szkolenia stróże prawa przedstawili znaczenie pojęć czyn karalny, demoralizacja, a także poznali przedział wiekowy odpowiedzialności prawnej nieletnich. Na spotkaniu funkcjonariusze uświadamiali młodzież jakie zagrożenia i konsekwencje wynikają z zażywania środków odurzających, zwracając uwagę na ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia jakie niosą ze sobą dopalacze. Licealiści dowiedzieli się jak bezpiecznie korzystać z Internetu, jak ważne jest pilnowanie swojej prywatności, chronienie swoich danych osobowych oraz własnego wizerunku. Mundurowi przedstawili uczestnikom podstawowe zasady bezpiecznego poruszania w świecie wirtualnym. Uczulili, aby zawsze kierować się rozsądkiem i uważać na kontakty z osobami nieznajomymi. Policjanci wyjaśnili pojęcia cyberprzestępczość i przestępstwo internetowe. Przedstawili, że tak jak tradycyjne przestępstwa, przestępstwa komputerowe mogą przybierać różne formy, mogą występować prawie o każdym czasie i w każdym miejscu na świecie. Uczulili, że cyberprzestępcy popełniający przestępstwa komputerowe stosują różnego rodzaju metody w zależności od ich umiejętności oraz celu jaki sobie obrali. Zajęcia były także okazją do rozmowy na temat kulturalnego, właściwego i zgodnego z prawem zachowania wobec innych użytkowników cyberprzestrzeni. Rozmawiano również na temat agresji, które jest negatywnym zjawiskiem w naszym życiu.

Wyk. AB