IV Piknik u Łokietka - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

IV Piknik u Łokietka

Data publikacji 28.05.2019

24 maja Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach odbył się IV Piknik u Łokietka - wydarzenie podsumowujące piątą edycję Regionalnego Konkursu Historycznego pn. „Rajd Władysława Łokietka”. Konkurs adresowany był do uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach oraz młodzieży gimnazjalnej i ósmych klas szkół podstawowych ze szkół z terenu gminy Chęciny oraz gmin sąsiadujących. W jury konkursu zasiadła m.in. Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach podinsp. Aneta Litwin.

Przybyłych gości uroczyście powitali: Starosta Kielecki - Mirosław Gębski, Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół - Halina Kołodziejczyk oraz Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny – Robert Jaworski. Dobrej zabawy uczestnikom pikniku życzyli również Pani Ewa Pietraszek - Wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty oraz Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach podinsp. Aneta Litwin.

W części oficjalnej wydarzenia uczestnikom i laureatom V Rajdu Władysława Łokietka wręczono nagrody i pamiątkowe puchary. Były gratulacje oraz słowa uznania i podziękowania dla uczniów oraz nauczycieli, którzy mocno zaangażowali się, by dobrze przygotować swoich podopiecznych do udziału w tegorocznej edycji konkursu. Uczestnicy pikniku byli świadkami imponującej musztry w wykonaniu klasy policyjnej Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach oraz pokazu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Opr. A.B.