Uczniowie poznali konsekwencje zachowań niezgodnych z prawem - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Uczniowie poznali konsekwencje zachowań niezgodnych z prawem

Data publikacji 22.05.2019

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji I w Kielcach, podczas dwudniowych szkoleń, zapoznali uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 39 oraz ze Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Scholasterii, z najważniejszymi przepisami Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Podczas prelekcji z policjantami, grupę odbiorców stanowili uczniowie klasy V ze Szkoły Podstawowej nr 39 w Kielcach, oraz uczniowie z klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Mąchocicach Scholasterii. Podczas spotkań, funkcjonariusze przekazali uczniom wiedzę z zakresu przepisów „Ustawy o postępowaniu w sprawach osób nieletnich”, a także rozmawiali z młodzieżą o szkodliwości zażywania dopalaczy, oraz na temat właściwych postaw i zachowań w świecie wirtualnym.

Wyk. IK