„Droga bez promili” w Łagowie - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

„Droga bez promili” w Łagowie

Data publikacji 20.05.2019

W niedzielę dzielnicowa z Komisariatu Policji w Rakowie podczas festynu pn. XI Majówka Piotrowska, wspólnie z Miejsko-Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łagowie przeprowadziła działania w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki pod nazwą "Droga bez promili". Głównym celem prelekcji było propagowanie zdrowego stylu życia, co przekłada się realnie na poziom bezpieczeństwa.

Jednym z elementów, które pokazują jak alkohol wpływa na zachowanie kierowców są alkogogle. U osoby, która je założyła występują takie reakcje jak: obniżenie koncentracji, spowolnienie czasu reakcji, problemy z określeniem kierunków, zniekształcenie widzianego obrazu, problemy w ocenie odległości, zmniejszenie możliwości oceny sytuacji, podwójne widzenie. Uczestnicy festynu w Piotrowie wykonywali proste czynności, co nie było rzeczą łatwą.

Ponadto policjantka przekazywała informacje o skutkach nadmiernego spożywania alkoholu oraz o konsekwencjach karnych kierowania wszelkimi pojazdami po spożyciu alkoholu. Wszyscy zebrani dowiedzieli się również, jak korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Opr. NP

  • Festyn "Droga bez promili" w Łagowie
  • Festyn "Droga bez promili" w Łagowie
  • Festyn "Droga bez promili" w Łagowie