O przemocy rówieśniczej - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

O przemocy rówieśniczej

Data publikacji 16.05.2019

Funkcjonariuszka z Komisariatu Policji IV w Kielcach prowadzi cykl spotkań edukacyjnych pod hasłem "Przemoc Rówieśnicza” oraz „Bezpieczne i Odpowiedzialne korzystanie z sieci Internet”. Wczoraj, po raz kolejny odwiedziła Szkołę Podstawową nr 28, gdzie spotkała się z uczniami klas piątych.

Celem pierwszej części spotkania było wyczulenie dzieci na niewłaściwe zachowania wobec swoich rówieśników, a także właściwej reakcji kiedy są świadkami takich sytuacji. Jakie są formy przemocy rówieśniczej, jak poradzić sobie kiedy jesteśmy krzywdzeni oraz w jaki sposób reagować będąc świadkiem zdarzeń związanych z omawianą tematyką. Między innymi na takie pytania uczniowie szukali odpowiedzi podczas zajęć z funkcjonariuszem Policji.

W drugiej części spotkania policjantka omówiła zagadnienia w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych technologii. Mundurowa wskazała dzieciom jak unikać zagrożeń oraz gdzie można szukać pomocy. Rozmawiała z dziećmi na temat netykiety, czyli zasad dobrego zachowania w wirtualnym świecie, jakie są granice, co można, a czego nie powinno się robić. Mundurowa przypomniała dzieciom, że w Internecie nie ma anonimowości, a osoby które niewłaściwie wykorzystują zasoby sieci Internet mogą szybko ponieść tego konsekwencje. Zwróciła uwagę dzieciom, że krzywda doznana w wirtualnym świecie może boleć tak samo, jak krzywda w świecie realnym.

Funkcjonariuszka zaakcentowała zasadę, aby w przypadku pojawiających się każdego rodzaju problemów, dzieci zgłaszały się z prośbą o pomoc w ich rozwiązaniu do rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów szkolnych, a nie szukali ich rozwiązania w Internecie.

Opr. AS

  • Policjantka opowiada o przemocy rówieśniczej
  • Policjantka opowiada o przemocy rówieśniczej