Dla bezpieczeństwa młodzieży - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Dla bezpieczeństwa młodzieży

Data publikacji 03.04.2019

Wczoraj funkcjonariuszka z Komisariatu Policji IV w Kielcach zakończyła cykl spotkań pod hasłem „Odpowiedzialność prawna nieletnich” oraz „Prawa Człowieka” z uczniami Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach.

W przeprowadzonych zajęciach wzięło udział ponad 200 uczniów klas pierwszych wraz z nauczycielami. Na podstawie prezentacji multimedialnej zapoznano uczniów z Ustawą o postepowaniu w sprawach nieletnich, wyjaśniono pojęcia tj. nieletni, nieletni zagrożony demoralizacją, nieletni sprawca czynu karalnego. W przeprowadzonych zajęciach uczniowie zostali zapoznani z tematyką dotyczącą konsekwencji negatywnego zachowania oraz poinformowani jakie środki wychowawcze i poprawcze stosuje Sąd Rodzinny wobec nieletnich. Mundurowa uświadamiała także młodzież o negatywnych skutkach zażywania środków uzależniających. Zwróciła uwagę uczniów na fakt, iż im wcześniej nastolatek zaczyna spożywać alkohol tym większe ryzyko uzależnienia i mniejsze szanse na sukces życiowy, dobre wykształcenie i pracę, jak również na fakt, iż alkohol czy inny środek odurzający, psychoaktywny stanowi groźny czynnik kryminogenny.

Spotkanie było także okazją do zapoznania młodych ludzi z podstawowymi prawami człowieka, jednocześnie podkreślając jak ważna jest edukacja w przedmiotowym zakresie. Uczniowie dowiedzieli się jak należy właściwie reagować w przypadku łamania praw oraz gdzie szukać pomocy w takim przypadku. Policjantka rozmawiała z młodzieżą na temat szacunku dla drugiego człowieka, podkreślając, że każdy człowiek ma prawo do równego traktowania, bez względu na przynależność narodową, etniczną, rasową czy wyznanie, a także wygląd i zainteresowania. Mundurowa uczuliła również młodzież, aby zwracali uwagę na to jakie treści przeglądają w sieci Internet, jednocześnie zapoznając młodych ludzi ze znaczeniem terminu „mowa nienawiści”.

Opr. AS