Bezpieczna młodzież - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczna młodzież

Data publikacji 21.03.2019

Dzisiaj mundurowa z Komisariatu Policji II w Kielcach ukończyła cykl spotkań na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz zjawiska cyberprzemocy z uczniami Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas technikum i szkoły branżowej wraz ze swymi nauczycielami. Policjantka podczas spotkań zapoznała młodzież z pojęciami „nieletni zagrożony demoralizacją”, „nieletni sprawca czynu karalnego”. Wytłumaczyła podstawowe pojęcia, dotyczące zachowań młodzeży. Omówiła najczęstsze zachowania świadczące o demoralizacji nieletnich oraz czyny karalne. Uczniowie poznali podstawową wiedzę „Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich”. Policjantka przedstawiła jakie środki zapobiegania, zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich może zastosować wobec nich sąd rodzinny. Funkcjonariuszka poruszyła również problematykę zjawiska cyberprzemocy. Uczuliła uczestników, aby zwracali uwagę na to jakie treści w Internecie przeglądają zapoznając ze znaczeniem terminu „mowa nienawiści”. Kolejnym tematem przedstawionym podczas spotkania były dopalacze, substancje psychoaktywne oraz konsekwencje prawne i zdrowotne ich zażywania.

Opr. AB