Spotkanie z młodzieżą szkoły Awans - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z młodzieżą szkoły Awans

Data publikacji 18.02.2019

Dzisiaj mundurowa z Komisariatu Policji II Kielce zakończyła cykl spotkań na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz zjawiska cyberprzemocy z uczniami z Ukrainy szkoły Awans w Kielcach.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie dziesięciu klas oraz nauczyciele i opiekunowie. Policjantka podczas spotkań zapoznała młodzież z pojęciami „nieletni zagrożony demoralizacją”, „nieletni sprawca czynu karalnego”. Wytłumaczyła pojęcia demoralizacja, nieletni, czyn karalny, pokrzywdzony, przemoc rówieśnicza. Omówiła najczęstsze zachowania świadczące o demoralizacji nieletnich oraz czyny karalne. Uczniowie poznali podstawową wiedzę „Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich”. Funkcjonariuszka przedstawiła jakie środki zapobiegania, zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich może zastosować wobec nich sąd rodzinny. Mundurowa poruszyła również problematykę zjawiska cyberprzemocy. Uczuliła uczestników, aby zwracali uwagę na to jakie treści w Internecie przeglądają zapoznając ze znaczeniem terminu „mowa nienawiści”. Kolejnym tematem przedstawionym podczas spotkania były dopalacze, substancje psychoaktywne oraz konsekwencje prawne i zdrowotne ich zażywania.

Wyk. AB