O Prawach Człowieka - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

O Prawach Człowieka

Data publikacji 10.12.2018

10 grudnia, w rocznicę podpisania przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948) obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. I właśnie dzisiaj funkcjonariuszka z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przeprowadziła spotkania z uczniami klas siódmych Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej. Tematami przewodnimi prelekcji były prawa człowieka, cyberprzemoc i odpowiedzialność prawna nieletnich.

Policjantka podczas spotkań uświadamiała młodzież, że każdemu człowiekowi przysługują powszechne, niezbywalne i nienaruszalne prawa. Ochronę praw człowieka zagwarantowała Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 r. która w art. 30 mówi, że „przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”. Mundurowa poruszała ponadto kwestie stosowania przemocy w Internecie czy przestępstw popełnianych za pośrednictwem sieci oraz odpowiedzialności prawnej za takie czyny. Policjantka wskazywała właściwe postawy i zachowania wśród rówieśników jak również przestrzegała przed nieodpowiedzialnym korzystaniem z sieci Internet.

Opr. AB

Źródło: KMP w Kielcach