Spotkanie z policjantami w Szkole Podstawowej nr 33 w Kielcach - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Spotkanie z policjantami w Szkole Podstawowej nr 33 w Kielcach

Data publikacji 22.11.2018

Dzisiejsze spotkania funkcjonariuszy Komisariatu Policji I w Kielcach z uczniami klas VII oraz V Szkoły Podstawowej nr 33, odbyły się w ramach cyklu szkoleń uczniów z zakresu odpowiedzialności prawnej osób nieletnich.

Uczestnicy dzisiejszego spotkania- siódmoklasiści oraz piątoklasiści, zostali przez policjantów zapoznani z przepisami Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, które to dostarczyły im wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej za zachowania niezgodne z prawem tj. popełnienie czynu karalnego lub wykazania przejawu demoralizacji, jakim jest za przykład zażywanie środków odurzających. Młodzież poznała również katalog środków wychowawczych, jakie na nieletniego może nałożyć Sąd Rodzinny i Nieletnich.  Uczniowie dowiedzieli się też jakie konsekwencje prawne mogą ponieść w przypadku niestosownych zachowań w Internecie- ten temat został omówiony w ramach projektu „Szybuj bezpiecznie w Internetowej chmurze 2018”.

Opr. IK

Źródło: KMP w Kielcach

  • Spotkanie z policjantami w Szkole Podstawowej nr 33 w Kielcach
  • Spotkanie z policjantami w Szkole Podstawowej nr 33 w Kielcach
  • Spotkanie z policjantami w Szkole Podstawowej nr 33 w Kielcach