Świadomy uczeń - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Świadomy uczeń

Data publikacji 21.11.2018

Mundurowi z Komisariatu Policji II w Kielcach gościli w Niepublicznej Szkole Podstawowej ul. Helenówek 4 w Kielcach, gdzie rozmawiali z młodzieżą o odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnione niezgodnie z prawem czyny oraz o zagrożeniach jakie mogą spotkać podczas korzystania w Internecie. Spotkanie było również okazją do porozmawiania z uczniami na temat właściwych postaw i zachowań względem rówieśników oraz nauczycieli.

Policjanci przekazali, że w przypadku zachowań niezgodnych z prawem osoby nieletnie podlegają pod przepisy Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Młodzież poznała prawne aspekty odpowiedzialności oraz katalog środków wychowawczych jakie może zastosować wobec nich sąd w przypadku popełnienia przez nich czynu karalnego czy przejawu demoralizacji. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z pojęciami czyn karalny, demoralizacja, a także poznali przedział wiekowy odpowiedzialności prawnej nieletnich. Z nastolatkami policjanci rozmawiali również na temat szkodliwości zażywania dopalaczy. Rozmawiano również  o najważniejszych zasadach bezpiecznych zachowań w Internecie i udzielono wskazówki chroniące przed tymi niebezpieczeństwami. Uczniowie dowiedzieli się, jaką formę może przybrać przemoc rówieśnicza, gdzie szukać pomocy w razie kiedy ktoś zachowuje się tak w stosunku do nich i gdyby się zdarzyło że są świadkami takich zdarzeń. 

Dzielnicowy przekazał obecnym jak korzystać z zasobów serwisu Internetowego pn. „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz telefonów alarmowych 112, 997.

Wyk. AB

Źródło: KMP w Kielcach

  • Świadomy uczeń