O przemocy rówieśniczej- spotkanie w Samsonowie - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

O przemocy rówieśniczej- spotkanie w Samsonowie

Data publikacji 16.11.2018

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji I w Kielcach odwiedzili dziś uczniów klas IV oraz V w Szkole Podstawowej w Samsonowie. Spotkanie to było okazją do porozmawiania z dziećmi na temat właściwych postaw i zachowań względem rówieśników.

Dzisiaj w Szkole Podstawowej w Samsonowie mundurowi spotkali się z uczniami klas IV i V. Funkcjonariusze rozmawiali z młodzieżą na temat właściwych zachowań w szkole i traktowania kolegów oraz koleżanek ze szkolnej ławki. Uczniowie dowiedzieli się, jaką formę może przybrać przemoc rówieśnicza, oraz w jaki sposób powinny się zachować gdy ktoś okazuje względem nich takie zachowania lub jeśli są świadkami takich zdarzeń. Policjanci przekazali, że w przypadku zachowań niezgodnych z prawem, oni również podlegają pod przepisy Ustawy o postępowaniu w sprawach osób nieletnich. Spotkanie było również okazją do przedstawienia zgromadzonym najważniejszych zasad bezpiecznych zachowań w Internecie.

 

Opr. IK

źródło: KMP w Kielcach

  • O przemocy rówieśniczej- spotkanie w Samsonowie
  • O przemocy rówieśniczej- spotkanie w Samsonowie
  • O przemocy rówieśniczej- spotkanie w Samsonowie