Klub Dyskusyjny z młodzieżą - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Klub Dyskusyjny z młodzieżą

Data publikacji 01.04.2015

Kolejne spotkanie z uczniami o profilu policyjnym w Zespole Szkół nr 2 w Chęcinach na temat Bezpieczeństwo Imprez Masowych.

Funkcjonariuszka Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przedstawiła problematykę bezpieczeństwa podczas imprez masowych. Wyjaśniła definicję i rodzaje imprez masowych oraz omówiła jakie obowiązki spoczywają na służbach porządkowych i informacyjnych. Podkreślała, iż bezpieczeństwo imprezy masowej spoczywa przede wszystkim na jej organizatorze, który ma obowiązek współpracy między innymi z Policją. Uczniowie mieli również możliwość obejrzenia przykładowych filmów zabezpieczenia meczu piłki nożnej podwyższonego ryzyka.

Opr. KSS