O agresji i przemocy w szkole - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

O agresji i przemocy w szkole

Data publikacji 09.10.2018

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji I w Kielcach odwiedzili uczniów klas VI, VII oraz III gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Samsonowie. Podczas spotkania, policjantki realizujące zagadnienia z profilaktyki społecznej, wspólnie z dzielnicowym rozmawiali z uczniami na temat rodzajów przemocy stosowanej względem rówieśników w szkole, oraz jej prawnych konsekwencji.

Celem dzisiejszego spotkania było uświadomienie dzieciom, co to jest przemoc wśród rówieśników, jakiego typu zachowania się do niej zaliczają. Bo przemoc to nie tylko agresja fizyczna. Zaliczają się do niej również takie zachowania jak: przezywanie, ośmieszanie, obraźliwe gesty, rysunki czy groźby. Policjanci uświadomili młodzież jakie konsekwencje prawne grożą sprawcy przemocy. Prelekcje były również okazją do porozmawiania z młodzieżą na temat praw człowieka. Mundurowi starali się zachęcić do społecznego zaangażowania i pomocy pokrzywdzonym oraz zgłaszania do wychowawców, nauczycieli czy na policję wszelkich zaobserwowanych przejawów agresji, przemocy czy internetowego hejtu, a dla osób prześladowanych przygotowali następujące porady:

Jak radzić sobie z przemocą rówieśniczą:

1. Podczas przerw staraj się przebywać w bezpiecznym miejscu w szkole, w towarzystwie kolegów i nauczycieli. Sprawca nie lubi świadków.

2. Jeśli spotka cię coś złego w szkole, natychmiast poinformuj o tym nauczycieli i rodziców.

3. W trudnej sytuacji proś o pomoc i wsparcie, nie obawiaj się prosić o pomoc postronnych osób.

4. W kontakcie ze sprawcami przemocy zachowuj się pewnie i spokojnie. Powiedz wprost, że nie życzysz sobie takiego traktowania.

5. Jeśli sprawcy grożą Ci lub namawiają do czegoś, czego nie chcesz zrobić, niezwłocznie poinformuj o tym dorosłego.

6. Pamiętaj, każdy ma prawo do równego traktowania, bez względu na wiek, wygląd, zainteresowania, pochodzenie czy wyznanie!

Opr. IK