Odpowiedzialnie w dorosłość - spotkanie w „Elektryku” - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Odpowiedzialnie w dorosłość - spotkanie w „Elektryku”

Data publikacji 27.03.2018

Mundurowa z Komisariatu Policji I w Kielcach przeprowadziła dwudniowy cykl spotkań z uczniami klas I Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. Poruszały one przede wszystkim tematykę związaną z odpowiedzialnością prawną nieletnich za popełnienie czynów niezgodnych z prawem.

Uczniowie klas I Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach, podczas spotkania profilaktycznego z policjantką dowiedzieli się jaką odpowiedzialność prawną mogą ponieść w przypadku popełnienia czynu karalnego lub przejawu demoralizacji. Mundurowa opowiedziała także o skutkach zażywania dopalaczy. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości, funkcjonariuszka rozmawiała też z młodzieżą szkolną na temat zagrożeń związanych właśnie z nadużywaniem alkoholu. Pierwszoklasiści poznali też najważniejsze przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Poniedziałkowe i wtorkowe spotkania w „Elektryku”, były również okazją do przedstawiania uczniom praw i obowiązków obywateli w kontakcie z Policją. Powyższe zagadnienie zostało omówione z okazji Międzynarodowego Dnia Prawa do Prawdy dotyczącego Poważnych Naruszeń Praw Człowieka i Godności Ofiar- który to obchodzony był 24 marca. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło blisko 270 osób.

Opr. IK

  • profilaktyka