Chroń Dziecko w Sieci - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Chroń Dziecko w Sieci

Data publikacji 22.03.2018

„Chroń Dziecko w Sieci” - pod takim hasłem odbyło się wczoraj spotkanie z rodzicami uczniów klas gimnazjalnych Zespołu Szkół Katolickich w Kielcach, które przeprowadziła funkcjonariuszka z Komisariatu Policji IV w Kielcach. Spotkanie miało na celu zwrócenie uwagi rodziców na zagrożenia w sieci Internet, na jakie mogą być narażone ich dzieci.

Dzieci chętnie chłoną wszelkie nowinki technologiczne, a najczęściej używanym narzędziem pozostaje Internet, który wykorzystywany nieostrożnie może okazać się bardzo destrukcyjny. Dziecko, które w niekontrolowany sposób używa sieci narażone jest na wiele niebezpieczeństw, takich jak cyberbullying, oglądanie treści niestosownych do wieku, uzależnienia.

Celem spotkania profilaktycznego, w którym uczestniczyło około 100 osób dorosłych  (rodzice, kadra pedagogiczna) było przybliżenie zagrożeń w Internecie, na jakie mogą być narażone dzieci. Mundurowa uczulała dorosłych, aby zwracali uwagę na to, jakie treści przeglądają ich dzieci, jak również omówiła problem związany z umieszczaniem na stronach internetowych nieprzychylnych treści i informacji na temat innych osób i skutkach takiego postępowania. Policjantka uświadamiała uczestników spotkania w jaki sposób należy postępować „poruszając się w sieci”, aby nie stać się ofiarą przestępstwa lub poprzez niewłaściwe zachowanie sprawcą.

Mundurowa podkreśliła, że żaden z systemów kontroli rodzicielskiej nie jest w stanie zastąpić uwagi rodzica. Ważne jest, aby dziecko miało świadomość, że dbamy o jego bezpieczeństwo i należy dążyć do tego, aby było przekonane o tym, że zawsze może zwrócić się do nas w sytuacjach dla siebie trudnych. Na zakończenie policjantka apelowała, aby rodzice zwiększyli kontrolę treści oraz czasu jaki spędzają ich dzieci w Internecie.

 

Opr.AS

  • prelekcja