VI Wiosenny Piknik Profilaktyczny w Ciekotach - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

VI Wiosenny Piknik Profilaktyczny w Ciekotach

Data publikacji 22.03.2018

Z inicjatywy Centrum Edukacyjnego „Szklany Dom” oraz Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbył się VI Wiosenny Piknik w Ciekotach. W przedsięwzięciu uczestniczyli mundurowi z Komisariatu Policji I w Kielcach oraz Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Przedsięwzięcie cieszyło się  dużym zainteresowaniem. Dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, m.in. konkurs zręcznościowy, wiedzy o tematyce profilaktycznej i występy artystyczne. Najmłodsi z dużym zainteresowaniem zaglądali do policyjnego radiowozu, bardzo chętnie się w nim fotografowali oraz odwzorowali swój ślad linii papilarnych na specjalnie przygotowanych pamiątkowych kartkach. Udzielając prawidłowych odpowiedzi w konkursie prowadzonym przez funkcjonariuszy z zakresu bezpieczeństwa nagradzani byli drobnymi upominkami w postaci elementów odblaskowych. Funkcjonariusze zasiadali również w jury oceniającym własnoręcznie wykonane przez reprezentantów poszczególnych szkół „profilaktyczne Marzanny” obrazujące problemy alkoholowe oraz narkotykowe. Najwyższą punktację w tej konkurencji otrzymała Szkoła Podstawowa w Brzezinkach. Każda osoba zainteresowana mogła również otrzymać bogaty materiał profilaktyczno - edukacyjny w postaci ulotek oraz broszur przygotowany przez mundurowych dotyczących między innymi cyberprzemocy, zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy, handlu ludźmi oraz placówek świadczących pomoc osobom będącym w potrzebie.

 

Opr. IK

  • prelekcja #1
  • prelekcja #2
  • prelekcja #3
  • prelekcja #4
  • prelekcja #5
  • prelekcja #6