Spotkanie z rodzicami w „Elektryku” - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z rodzicami w „Elektryku”

Data publikacji 21.03.2018

Mundurowa z Komisariatu Policji I w Kielcach spotkała się z rodzicami uczniów klas I Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach. W trakcie wywiadówki policjantka przedstawiła konsekwencje prawne wynikające z niewłaściwego zachowania dzieci w szkole i poza nią.

Rodzice podczas spotkania profilaktycznego z policjantką dowiedzieli się jaką odpowiedzialność prawną mogą ponieść ich dzieci w przypadku popełnienia czynu karalnego lub wykazania przejawu demoralizacji. Obecni na wywiadówce poznali również katalog środków wychowawczych jakie wobec nieletnich może zastosować Sąd Rodzinny w przypadku czynów niezgodnych z prawem. Funkcjonariuszka omówiła również zagrożenia wynikające z zażywania środków psychoaktywnych, w tym tzw. dopalaczy, jak rozpoznać osobę uzależnioną od narkotyków oraz gdzie szukać pomocy w przypadku takiego wystąpienia problemu. Spotkanie było również okazją do porozmawiania na temat właściwych postaw małoletnich użytkowników Internetu.

Zgromadzonym przypomniano, że znęcanie się, nękanie, czy groźby karalne w formie wirtualnej są takim samym czynem karalnym i podlegają takiej samej odpowiedzialności prawnej, jak te popełnione w świecie rzeczywistym. 

Opr. IK

  • prelekcja #1
  • prelekcja #2