Finał szkoleń w ramach „Akademii Bezpieczeństwa“. - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Finał szkoleń w ramach „Akademii Bezpieczeństwa“.

Data publikacji 18.12.2017

W piątek w Szkołach Podstawowych nr 22 i 27 w Kielcach, zakończył się cykl szkoleń przeprowadzonych w ramach programu „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017 pod nazwą „Akademia Bezpieczeństwa”. Przedsięwzięcie zrealizowało Centrum Kształcenia Ustawicznego Passa i Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017” jest kontynuacją rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, realizowanego w latach 2007 – 2015. Głównym celem jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Program stanowi skuteczne narzędzie wspierające realizację ustawowych działań organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Koordynatorem działań realizowanych w ramach programu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt „Akademia Bezpieczeństwa” zakładał realizację szkoleń z zakresu procedur działania w sytuacji wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej, tolerancji, przemocy, uzależnień oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Zajęcia prowadzone w ramach projektu skierowane były do dzieci ich rodziców, grona pedagogicznego, kobiet.

Głównym założeniem „Akademii Bezpieczeństwa” było podjęcie różnorodnych działań które miały na celu podniesienie świadomości uczestników w zakresie ich bezpieczeństwa osobistego na terenie placówki oświatowej oraz najbliższym otoczeniu. W ramach projektu odbyły się również zajęcia z zakresu samoobrony dla kobiet, które prowadził instruktor Krav Magi. Do szkoleń przystąpiło 11 Szkół Podstawowych z Kielc, a ze szkoleń skorzystało łącznie ok. 10 tyś. osób.

 

Opr. MPK

Źródło: KMP w Kielcach

  • zdjęcie poglądowe #1
  • zdjęcie poglądowe #2
  • zdjęcie poglądowe #3
  • zdjęcie poglądowe #4
  • zdjęcie poglądowe #5