Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi - spotkanie z uczniami - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi - spotkanie z uczniami

Data publikacji 12.10.2017

Funkcjonariuszka z Komisariatu Policji I w Kielcach w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” spotkała się z uczniami klasy 7 Szkoły Podstawowej oraz klasy II Gimnazjum w Zespole Szkół w Samsonowie.

Dzisiejsze spotkanie zostało przeprowadzone w ramach przypadającego na dzień 18 październik Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi. Policjantka zapoznała młodzież szkolną z definicją handlu ludźmi oraz jego formami. Uczniowie dowiedzieli się także, jak należy zareagować w przypadku zauważenia zdarzenia, które może świadczyć, iż jakaś osoba jest wykorzystywana i może być ofiarą Handlu Ludźmi. Czwartkowa prelekcja  z funkcjonariuszką miała na celu także zapoznanie uczniów z pojęciami takimi jak nieletni, czyn karalny czy demoralizacja. Młodzież poznała również katalog środków wychowawczych, które wobec nieletniego wykazującego przejawy demoralizacji, czy popełniającego czyn karalny może zastosować Sąd Rodzinny. Podczas spotkań poruszony został także temat przemocy rówieśniczej oraz szkodliwości zażywania dopalaczy.

 

Opr. IK