Rozmawiali o bezpieczeństwie i odpowiedzialności karnej nieletnich - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Rozmawiali o bezpieczeństwie i odpowiedzialności karnej nieletnich

Data publikacji 19.04.2017

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Kielcach funkcjonariuszka z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przeprowadził szkolenie dla wychowanków i pracowników pieczy zastępczej. Celem spotkania było między innymi podniesienie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie przestępczości, demoralizacji, bezpieczeństwa nieletnich.

Poruszana tematyka dotyczyła pojęcia osoby nieletniej, demoralizacji, czynów karalnych, cyberprzestępczości, szkodliwości zażywania środków odurzających w tym dopalaczy oraz odpowiedzialności jaką ponosić mogą młode osoby  w zależności od nieodpowiednich zachowań. Wybrane zagadnienia zostały omówione w sposób teoretyczny oraz na konkretnych przykładach. Policjantka wyjaśniła także młodym ludziom, że błędy popełnione w wieku młodzieńczym w dużej mierze wpływają  na dalsze życie. 

Po spotkaniu młodzi ludzie przyznali sami, że świadomość ich w omawianym zakresie wzrosła i znajdzie odzwierciedlenie we właściwym ich zachowaniu.

Więcej na:

https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/O-bezpieczenstwie-dzieci-i-mlodziezy/idn:4572.html

 

Opr. IM

Źródło: KMP w Kielcach