Bezpieczny internet - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczny internet

Data publikacji 12.04.2017

Wczoraj policjantka z Komendy Miejskiej Policji w przeprowadziła zajęcia z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach. Spotkanie miało na celu zapoznanie młodych ludzi z zakresem bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Internetu, zjawiskiem cyberprzemocy i uwodzenia.

Uczniom dwóch klas podstawowych funkcjonariuszka wyświetliła film profilaktyczno – edukacyjny pt. „3…2…1… Internet” oraz „Owce w Sieci”, które zobrazowały niebezpieczne sytuacje, z jakimi mogą mieć do czynienia w Internecie -  spotkania z osobami znanymi wyłącznie z Internetu, upubliczniania danych osobowych, piractwa, nadmiernego korzystania z Internetu oraz problematykę cyberprzemocy i uwodzenie. Młodych internautów zapoznano również z katalogiem zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczulano, aby korzystając z zasobów Sieci  zawsze pamiętali o szanowaniu innych użytkowników oraz respektowali ich prawa.

Funkcjonariuszka zwracała szczególną uwagę dzieciom, aby w przypadku pojawiających się każdego rodzaju problemów zgłaszali się z prośbą o pomoc w ich rozwiązaniu do rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów szkolnych, a nie szukali ich rozwiązań w Internecie.

 

Opr.I.M