Finał konkursu plastycznego - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Finał konkursu plastycznego

Data publikacji 04.04.2017

Dzisiaj w Centrum Edukacyjnym Szklany Dom w Ciekotach odbył się uroczysty finał gminnego konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pt. „Bezpiecznie na wsi – środki chemiczne to nie zabawa”. W przedsięwzięciu uczestniczył funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Główny celem przedsięwzięcia jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom, a także rozbudzenie i rozwój wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych wśród najmłodszych mieszkańców wsi.

Komisja konkursowa oceniła prace pod względem zgodności z tematyką, jej trafnym przedstawieniem, jak i walorami estetycznymi. Wszystkie prace plastyczne zostały wyeksponowane w sali wystawienniczej Centrum Edukacyjnego Szklany Dom w Ciekotach.

Wójt Gminy Masłów, przedstawiciel KRUS, Policji wraz z komisją konkursową wręczyli dyplomy i nagrody dla finalistów etapu gminnego, szkolnego oraz dla wszystkich pozostałych dzieci, które brały udział w konkursie.

Podziękowania za zaangażowanie swoich podopiecznych do udziału w konkursie pod patronatem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, otrzymali również nauczyciele oraz dyrektorzy szkół za koordynację i nadzór.

Opr.IM

Źródło: KMP w Kielcach