Warsztaty dla policjantów - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty dla policjantów

Data publikacji 03.04.2017

Dzisiaj funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Kielcach rozpoczęli kolejne warsztaty szkoleniowe zorganizowane przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przy współpracy z Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach. Tematyka szkoleń dotyczy między innymi komunikacji interpersonalnej, negocjacji, mediacji oraz wystąpień publicznych.

Głównym celem szkolenia jest doskonalenie relacji  w kontaktach Policja – środowisko lokalne. W trakcie zajęć realizowano między innymi  zagadnienia dotyczące komunikacji interpersonalnej i społecznej, konfliktu, negocjacji, mediacji,
asertywności, wystąpień publicznych.

Funkcjonariusze Policji mieli doskonałą okazję do poznania wielu zagadnień teoretycznych oraz sprawdzenia swoich umiejętności w zajęciach warsztatowych. Program szkolenia oraz sposób realizacji zajęć stworzył możliwość wzmacniania
i doskonalenia kompetencji osobistych oraz poprawy relacji społecznych i zasad pracy w grupie.

Opr.IM.

Źródło: KMP w Kielcach