Dla bezpieczeństwa dzieci - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Dla bezpieczeństwa dzieci

Data publikacji 27.01.2017

Rodzaje środków odurzających i ich wpływ na organizm człowieka, jak rozpoznać dziecko pod wpływem narkotyków oraz o odpowiedzialności prawnej osób nieletnich za popełnienie czynu karalnego - to jedne z wielu informacji jakie zostały wczoraj przekazane na spotkaniu z nauczycielami i rodzicami uczniów w Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie.

Podczas spotkania funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji i Komendy Miejskiej Policji  w Kielcach przybliżyli zagrożenia związane z zażywaniem środków odurzających, w tym dopalaczy. Przedstawili też algorytmy postępowania w przypadku ujawnienia tego typu substancji. Na potrzeby spotkania policjant laboratorium kryminalistycznego wykorzystał walizkę z atrapami środków odurzających.

Do dyspozycji rodziców oraz placówki pozostawiono poradniki oraz broszury „Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem”, „Czy znasz prawdę o „dopalaczach”, dopalacze to śmierć” oraz „Reaguj, gdy niepełnoletni kupuje alkohol”.

Opr. IM

Źródło: KMP w Kielcach