„Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu” - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

„Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu”

Data publikacji 24.01.2017

W roku 2017 Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu przypada na 24 stycznia. Dlatego też policjantka z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przeprowadziła dziś prelekcję na temat bezpiecznych zachowań w „sieci” z uczniami jednej z kieleckich szkół podstawowych.

Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu to doskonała okazja do uświadomienia młodym ludziom, jak ważną funkcję pełnią media oraz jaka odpowiedzialność spoczywa na każdym użytkowniku mediów społecznościowych.
Policjantka zaprezentowała uczniom materiał multimedialny obrazujący szczególnie zjawisko cyberprzemocy oraz przemocy rówieśniczej. Przypomniała o właściwym zabezpieczaniu swoich danych osobowych, dostępu do  kont na portalach społecznościach oraz gdzie osoby doświadczający cyberprzemocy mogą szukać wsparcia i pomocy. Zachęcała do korzystania z porad konsultantów helpline.org.pl lub bezpłatnej infolinii  0800 100 100.

Opr. IM

Źródło: KMP w Kielcach