Spotkanie z seniorami - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z seniorami

Data publikacji 18.11.2016

Dzisiaj funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji oraz Komisariatu Policji II w Kielcach wraz z przedstawicielami Fundacji „PEStka” i wolontariuszem „Ochotnicy Dla Kielc” spotkali się po raz kolejny z seniorami w ramach realizowanego projektu „Aktywnie, bezpiecznie, społecznie przez złote lata życia”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności społecznej osób Starszych na lata 2014-2020. Głównym jego założeniem jest zwiększenie wiedzy na temat istniejących zagrożeń, a także poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Kielc powyżej 60 roku życia.

W trakcie spotkania funkcjonariusze przypominali,  jak ważna jest czujność i dbałość o bezpieczeństwo. Przestrzegali przed oszustami, którzy wykorzystują  ufność i łatwowierność tylko po to, by okraść. Edukowali w zakresie właściwego reagowania i powiadamiania o zagrożeniu, przypominając o łatwym dostępie do dzielnicowego przy pomocy aplikacji „Moja Komenda” oraz uruchomieniu Krajowej Mapy Bezpieczeństwa - narzędziu umożliwiającym obywatelom łatwiejszy kontakt z funkcjonariuszami i dający możliwość dbania o bezpieczeństwo w swojej najbliższej okolicy.

W związku ze zbliżającą się kampanią „Białej Wstążki” przypomniano zgromadzonym, że jest to największa na świecie prowadzona w ponad 55 krajach świata, skierowana do mężczyzn, międzynarodowa kampania mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet.

Po spotkaniu każdy jego uczestnik otrzymał drobne upominki oraz wartościowy materiał profilaktyczno edukacyjny w zakresie omawianego tematu.

 

Opr. IM; ,mkp

Źródło: KMP w Kielcach