Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ,,Poślizg z alkoholem” i ,,Młodzi przeciwko złu”

Data publikacji 25.05.2016

Policjantka z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach uczestniczyła w obradach komisji oceniającej prace plastyczne konkursu ,,Poślizg z alkoholem” i ,,Młodzi przeciwko złu”.

W miniony poniedziałek w siedzibie Świętokrzyskiego Klubu Abstynenta RAJ odbyły się obrady komisji oceniającej prace plastyczne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Kielce oraz województwa świętokrzyskiego.  Celem konkursu było uświadomienie młodym ludziom, jakie zagrożenia wynikają z zażywania środków psychoaktywnych oraz kształtowanie w nich pozytywnych postaw społecznych wobec szerzącego się zła. W konkursie wzięło udział 114 prac, spośród których wyłoniono zwycięzców.

Wręczanie nagród nastąpi w dniu 1 czerwca 2016 roku podczas festynu rodzinnego z okazji Międzynarodowego dnia Dziecka, który odbędzie się w kieleckim parku miejskim.

Opr. KSS

Źródło: KMP w Kielcach

  • Prace konkursowe