Rozmawiali o czynach zabronionych - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Rozmawiali o czynach zabronionych

Data publikacji 06.05.2016

Dzisiaj mundurowa z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, przeprowadziła zajęcia z uczniami w jednej z kieleckich szkół podstawowych. Tematem spotkania było między innymi przybliżenie zagadnień związanych z odpowiedzialnością prawną osób nieletnich za popełnienie czynu zabronionego.

W czasie spotkania mundurowa omówiła  konsekwencje prawne stosowane w przypadku złamania prawa, bądź nie stosowania się do zasad współżycia społecznego. Uczniowie dowiedzieli się czym charakteryzuje się przemoc, jej rodzaje, kto to jest nieletni, i czym jest demoralizacja. Uczniowie poznali katalog środków wychowawczych i poprawczych  stosowanych przez Sąd Rodzinny wobec nieletniego sprawcy czynu karalnego oraz nabyli umiejętności do rozpoznawania aktów agresji i właściwego reagowania na przemoc.

Opr. IM

Źródło: KMP w Kielcach