Z dziećmi o nieprawidłowym zachowaniu - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Z dziećmi o nieprawidłowym zachowaniu

Data publikacji 22.03.2016

Wczoraj uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie odwiedziła funkcjonariuszka Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, wraz z przedstawicielem Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Kielcach.

Pierwszy dzień wiosny oraz obchodzone ,,Świętokrzyskie Dni Profilaktyki,, pod hasłem „Więź i pokój w rodzinie i społeczeństwie” były doskonałą okazją do zapoznania młodych ludzi z przepisami prawa cywilnego i karnego, dotyczących osób nieletnich. Młodzieży, która licznie przybyła na prelekcje, policjantka przybliżyła konsekwencje jakie niesie za sobą nieprzestrzeganie prawa. Ponadto prelegenci omówili tematykę czynów karalnych, popełnianych przez osoby nieletnie oraz zachowań świadczących o demoralizacji. Prowadzący spotkanie odpowiadali na liczne pytania i wątpliwości uczniów, poszerzając ich wiedzę o nowe zagadnienia. Dzięki tej świadomości prawnej młodzi ludzie w przyszłości mogą uniknąć wielu niepotrzebnych zdarzeń.

 

Opr. IM

Źródło: KMP w Kielcach