Biała wstążka w służbach mundurowych - Profilaktyka - KMP Kielce

Profilaktyka

Strona znajduje się w archiwum.

Biała wstążka w służbach mundurowych

Data publikacji 10.12.2015

W związku z ogłoszoną kampanią ,,16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet” w Areszcie Śledczym w Kielcach odbyło się spotkanie nawiązujące do kampanii Białej Wstążki.

Na spotkaniu podinsp. Aneta Litwin przedstawiła założenia i cele przedsięwzięcia ,,Moc tak – przemoc nie”. Równocześnie opisała problematykę przemocy w rodzinie na terenie miasta Kielce i powiatu kieleckiego. Po prezentacji rozgorzała gorąca dyskusja, dotycząca specyfiki i charakteru poszczególnych służb w kontekście trwającej kampanii. Przełożeni, kadra dowódcza, kadra kierownicza, psychologowie Służby Więziennej,  chętnie wymieniali się spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi funkcjonariuszy poszczególnych służb. Zgromadzeni poruszyli również  zagadnienia w zakresie szerokiej współpracy omawianej problematyki.

http://www.sw.gov.pl/pl/o-sluzbie-wieziennej/rada-ds-kobiet/aktualnosci-rady-ds-kobiet/news,37447,kampania-biala-wstazka.html

 

Opr. KSS

Źródło: KMP w Kielcach

  • Policjantka w trakcie spotkania