Kielecka Policja Apeluje Przed Zabawą Sylwestrową - Porady - KMP Kielce

Kielecka Policja Apeluje Przed Zabawą Sylwestrową

Przed zabawą sylwestrową, wzrasta zainteresowanie różnego rodzaju „ogniami sztucznymi”, petardami i fajerwerkami. Oto kilka rad, które mogą uchronić amatorów fajerwerków, przed niepotrzebną wizytą w Nowy Rok w szpitalu.

Osoby, które chcą kupić materiały pirotechniczne, powinny zwracać uwagę:


1. Gdzie chcą dokonać takiego zakupu.
2. Materiały pirotechniczne, należy kupować wyłącznie od sprzedawców, którzy posiadają koncesję pozwalającą na tego typu sprzedaż.
3. Zgodnie z prawem, takich zakupów może dokonać jedynie osoba dorosła.
4. Fajerwerki, które są dopuszczone do sprzedaży, powinny posiadać również instrukcję obsługi w języku polskim oraz zawierać informacje;


• zasady bezpiecznego użytkowania,
• numer katalogowy produktu,
• nazwę producenta lub nazwę importera,
• znak dopuszczenia produktu do sprzedaży oraz specjalne oznaczenia, które powinny zawierać nazwę wyrobu,
• numer normy oraz symbol klasy,
• dodatkowo na opakowaniu, musi być oznaczona data ważności produktu.


Wszystkie osoby, które zamierzają używać fajerwerków w Sylwestra, muszą pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności. Nie wystarczy tylko dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. Należy zadbać o bezpieczeństwo swoje jak i osób postronnych. Aby noworoczna zabawa nie zakończyła się w szpitalu musimy pamiętać o tym, że nie wolno między innymi;


• fajerwerków „rozbierać” ,
• podchodzić do niewybuchów i próbować ich ponownie odpalać,
• stawiać odwrotnie niż jest to opisane w instrukcji obsługi,
• odpalać wyrobów pirotechnicznych z balkonów oraz tarasów - aby je bezpiecznie odpalić powinno się wybrać gładką, równą powierzchnię, tak aby petardy się nie przewróciły.


Zgodnie z Ustawą o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych osobom poniżej 18 roku życia. Nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
Osoby, które nieostrożnie obchodzą się materiałami wybuchowymi podlegają karze aresztu, grzywny lub nagany (art. 83§1 Kodeksu Wykroczeń).
Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność mogą ponosić rodzice.


W trosce o bezpieczeństwo Kielecka policja apeluje! O szczególny nadzór rodziców nad dziećmi, zwrócenie uwagi, na to jak i czym się bawią. Do sprzedawców o nie sprzedawanie petard dzieciom. Do wszystkich osób dorosłych o szczególną rozwagę i ostrożność podczas używania fajerwerków.


Świętowanie Nowego Roku może być bezpieczne!