Wydział Sztab Policji - KMP Kielce

Wydział Sztab Policji

Wydział Sztab Policji

Wydziałem kieruje:

p.o. Naczelnika - podkom. Paweł Kundera

 Zastępca Naczelnika - podinsp. Janusz Zawadzki

Struktura i Zadania:

W skład Wydziału, wchodzą następujące Komórki i Zespoły:

Referat Patrolowo - Wywiadowczy
Zespół Przewodników Psów Służbowych
Zespół Zarządzania Kryzysowego i Operacji Policyjnych
Zespól Dyżurnych

Głównym zadaniem Wydziału jest organizowanie i koordynowanie zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego.

 

Kontakt:

adres, telefony, fax, e - mail:

Wydział Sztab Policji

Komendy Miejskiej Policji

ul. Wesoła 43, 25-363 Kielce

telefony:

sekretariat - 041 349 33 00

fax: 41 349 33 05

Naczelnik - 41 349 33 01

Zastępca Naczelnika - 41 349 33 02

Zespół Zarządznia Kryzysowego - od 41 349 33 18 do 41 349 33 24

fax: 41 349 33 25

Referat Patrolowo - Wywiadowczy 41 349 33 16

fax: 41 349 33 17

Zespół Dyżurnych 41 349 33 10,

fax: 41 349 33 15

sztab.kmp@ki.policja.gov.pl